Firma Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., realizuje projekt o nazwie:
„Wzrost konkurencyjności Firmy Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług poligraficznych” nr wniosku o dofinansowanie:
WND-RPLD.03.06.00-00-408/10, w ramach:
Działanie III.6 : ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIEBIORSTW
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 153 110,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 51 957,00 PLN

W związku z realizacją projektu poniżej znajdą Państwo zapytania ofertowe na zakup środków trwałych w ramach tego projektu oraz warunki przystąpienia do konkursu ofert pod te zamówienia.

1.Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego – arkuszarka
Wybrano ofertę przedstawioną przez:
LESKO Engineering Leszek Seroczyński
ul. Wiejska 5
05-250 Radzymin

2.Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego – cylinder magnetyczny
Wybrano ofertę przedstawioną przez:
RotoMetrics RotationswerkzuegeGmbH
Peter- Sander Strasse 7
D- 55252 Mainz Kastek

3.Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego – gilotyna
Wybrano ofertę przedstawioną przez:
BiuroMaszyny.pl
ul. Niagary 24
05-509 Józefosław

4.Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego- zestaw drukarski
Wybrano ofertę przedstawioną przez:
LESKO Engineering Leszek Seroczyński
ul. Wiejska 5
05-250 Radzymin

5.Wynik postępowania dotyczącego przetargu- drukarka cyfrowa
Wybrano ofertę przedstawioną przez:
Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa